Huiswerkbegeleiding in de brugklas

Veel ouders maken zich zorgen over de overgang van de basisschool naar het voortgezet onderwijs. Dat is niet gek, want er gaat zeker een en ander veranderen. Als ouder loop je niet meer zomaar binnen om de leerkracht om advies of hulp te vragen. De lijntjes zijn niet meer zo kort als op de basisschool.

Voor kinderen is het belangrijk dat ze die ruimte krijgen, maar voor u als ouder is het goed om te weten dat kinderen in goede handen zijn.

Wilt u een goede overgang van de basisschool naar de brugklas? Dan kan huiswerkbegeleiding een goede tussenstap zijn.

Huiswerkbegeleiding Haarlem voorziet in diverse vakken voor bijles. Zowel op de basisschool als op de middelbare school. U kunt een huiswerkbegeleider vragen om een tijdje met uw zoon/ dochter mee te kijken. Zo kan de huiswerkbegeleider niet alleen doelgericht bij bepaalde vakken helpen met begeleiding, maar uw zoon/ dochter ook leren hoe hij of zij moet leren, want de vaardigheid leren leren is erg belangrijk.

Wilt u meer informatie over Huiswerkbegeleiding Haarlem? Bezoek dan de website.

Mediawijsheid voor gezinnen

Als ouder van de Catamaran weet u als geen nader dat wij mediawijsheid hoog in het vaandel hebben staan. We doen jaarlijks mee aan tal van activiteiten die de kennis en kunde rondom het thema digitale geletterdheid, mediawijsheid en 21e eeuwse vaardigheden doen groeien.

Maar wat ons betreft blijft het daar niet bij. Als ouder wilt u natuurlijk weten wat uw zoon of dochter op het internet uitspookt. Wij bieden u de kans om hier meer grip op te krijgen, maar ook meer kennis van te nemen. Het voordeel is dat u weet wat er in uw kind omgaat, wat het allemaal kan (en geloof ons: dat is heel erg veel), maar ook hoe u uw kind kan behoeden voor de valkuilen van het internet.

We beginnen hiermee in groep 5 en groep 7.

Groep 5 en groep 7 krijgen deze periode les in mediawijsheid door middel van de methode Diploma Veilig Internet. Maar nu voor het hele gezin, Digifamilie: speel mee!

Dit is een gezinsspel dat zich helemaal op internet afspeelt. Help de hoofdpersonen Mike en Moniek met hun soms ingewikkelde vragen over Hyves, Habbo, YouTube, Twitteren en Wikipedia! Leer als gezin alles over privacy, chatten, wachtwoorden en andere belangrijke internetdilemma’s. Digifamilie is een echte internetbelevenis! Speel meteen! Ga naar www.digifamilie.nl.

Juf Inge

Door het vertrek van juf Marleen (groep 1-2) was er naast juf Carla een vacature in groep 1-2. Voor de vacature in die groep is een nieuwe leerkracht gevonden. Juf Inge.

Juf Inge heeft al aantal jaren gewerkt op een school binnen onze stichting. Naast ervaring in de bovenbouw, heeft zij ook een aantal jaren ervaring in groep 1-2. Haar afstudeerspecialiteit is het jonge kind.

We wensen juf Inge veel plezier op onze Catamaran.

Voor ouders: De Cito-toets komt… Wat nu?!

We krijgen op school veel vragen van ouders in groep 8 over de Cito-toets. Moeten kinderen de Cito oefenen of niet? Is de Cito bepalend voor het vervolgonderwijs of niet? Is de Cito-toets moeilijk? Kun je op de Cito-toets ook vrijstelling krijgen? 

Omdat we transparant communiceren naar ouders, geven we antwoord op de meest prangende vragen in de hoop zo wat zorgen en twijfels weg te kunnen nemen.  

 

2 voorbeeldvragen Cito-toetsMoeten kinderen de Cito oefenen of niet? 

De Cito kun je inderdaad oefenen, maar dat is niet noodzakelijk. We willen met de Cito-toets een zo goed mogelijk beeld krijgen van de kennis en kunde van onze leerlingen dat het prettig is als kinderen de toets zo normaal mogelijk maken. Wanneer de toetsresultaten teveel verschillen met die van de methodes en het LVS (leerlingvolgsysteem), kan er een verwrongen beeld ontstaan en wordt een schooladvies heel lastig. 

Oefenen kan echter wel helpen als kinderen stress ervaren, er tegenop zien of gewoon graag willen weten wat de Cito precies is. Want de toets verschilt heel erg van wat de kinderen gewend zijn. Op school zal de leerkracht van groep 8 met uw kind de Cito-toets in ieder geval voorbereiden door de proef Cito te maken (een oude toets) en wordt uw kind geholpen bij het invullen van de formulieren. 

Thuis kunt u altijd een oefenpakket aanschaffen om de Cito-toets mee te oefenen, maar we willen u waarschuwen voor de lage kwaliteit van veel websites. Die geven een verkeerd beeld van wat u en uw kind van de Cito-toets mogen verwachten. 

 

Is de Cito-toets bepalend voor het vervolgonderwijs? 

De Cito-toets die in april wordt gemaakt is niet bepalend voor het vervolgonderwijs. Dat is het schooladvies dat gegeven wordt in januari. Wel kan het verschil maken als de toets hoger wordt gescoord. Scoort een kind hoger dan het advies? Dan kan er heroverwogen worden om het advies aan te passen, mits de middelbare school nog plaats heeft. 

Let wel, dat is een optie en geen doel van de Cito-toets. Vaak vertrouwen wij op het oordeel van de leerkracht en intern begeleider en wordt een advies alleen aangepast als ook bij een vervolgtoets blijkt dat een leerling inderdaad hoger kan scoren. Ook dit gebeurt in overleg met de middelbare school waar uw kind al aangemeld is. 

Dat er veel discussie over dit onderwerp blijft mag blijken uit opmerkingen van minister Bussemaker.

 

Is de Cito-toets moeilijk? 

De Cito-toets is op het niveau van begin groep 8. Daarmee kunnen kinderen in groep 8 de toets goed maken. De stof is herhaling van wat er vanaf groep 6 is aangeleerd. Kinderen kunnen de toets zowel makkelijk als moeilijk ervaren. Dat is lastig te zeggen. Als u zich zorgen maakt over de toets en uw kind, kunt u het beste een toets oefenen om het zelf te ervaren. 

 

Kun je vrijstelling krijgen op de Cito-toets? 

Nee, er is geen vrijstelling voor delen van de Cito-toets. Wel maken we als school de keuze om wereldoriëntatie niet te maken, omdat we vertrouwen op onze eigen methodes. Kinderen kunnen wel een verschillend niveau van de toets maken. Kinderen die het advies vmbo-tl en hoger hebben gekregen, maken de basis-toets. Kinderen die het advies onder vmbo-tl hebben gekregen, maken de niveau-toets. Op die manier is de vraagstelling beter te behappen. 

We willen wel benadrukken dat dit niets zegt over het schoolniveau. Een kind dat een advies onder vmbo-tl heeft gekregen en dus de niveau-toets maakt, kan alsnog hoger scoren en in een heroverweging ook nog havo-advies krijgen. Dit gebeurt niet vaak, maar het is theoretisch mogelijk.  

 

Nog meer vragen? 

We hebben geprobeerd de meest gestelde vragen op een rijtje te zetten. Natuurlijk kan het zijn dat u nog meer vragen heeft of graag een voorbeeld wil van de Cito-toets. Op school bewaren we oude Cito-toetsen. Mocht u het willen, dan kunt u altijd een afspraak maken met de leerkrachten van groep 8 om een oude Cito in te zien. Ook voor vragen die niet beantwoord zijn in dit artikel, kunt u bij de leerkracht terecht of een reactie achterlaten op dit bericht. We zullen proberen het dan zo snel mogelijk te beantwoorden.  

Kalender 2016-2017

Ieder gezin heeft een nieuwe, kleurrijke kalender van schooljaar 2016-2017 ontvangen. Behalve alle activiteiten in het nieuwe schooljaar vindt u hierin razendsnel alle relevante informatie. Van vakanties tot feesten, van ouderavonden tot verhuisdagen.

Heeft u (via de oudsten van het gezin uitgedeeld) geen kalender ontvangen, dan mag u zich melden bij de leerkracht of meester Jan

Schoonmaakavond groep 1-2

SchoonmaakavondEen aantal ouders hebben het initiatief genomen om halverwege het schooljaar een schoonmaakavond te houden.

Deze avond is dinsdag 5 juli om 19.30 uur. Een intekenlijst hangt op de klassendeuren. Hopelijk wordt deze lijst nog aangevuld want vele handen maken licht werk. En we vinden het toch allemaal fijn als de kinderen met schoon speelgoed kunnen spelen. Als u een emmer meeneemt zorgen wij voor een sopje en natuurlijk een kopje koffie.

Vivian den Hollander

Op woensdag kwam kinderboekenschrijfster Vivian den Hollander voorlezen bij de groep 1 t/m 4. Het was een gezellig voorleesuurtje. De kinderen en de juffen vonden het erg bijzonder dat er een echte kinderboekenschrijfster op bezoek kwam.

Den Hollander

Leefstijl ‘Lekker gezond’

Gezondheid op de CatamaranWe starten deze week met het laatste leefstijlthema van dit jaar: Lekker gezond.

Een thema dat op veel scholen in Nederland een serieuzere rol is gaan spelen sinds onderzoeken uitwijzen dat steeds meer kinderen te zwaar worden. Ongezond eten lijkt namelijk steeds vaker de “norm” en weinig beweging bespoedigt de toename in gewicht.

Welke vaardigheden moeten kinderen beheersen om gezonder (lekker gezond!) te gaan leven? Die vaardigheden worden gezondheidsvaardigheden genoemd.

Kinderen gaan deze leren. Middels theorie, maar ook door ze in de praktijk toe te passen. U kunt daarbij helpen door het goede voorbeeld te geven en in gesprek e gaan met uw zoon/ dochter.

We besteden daarbij aandacht aan het belang van persoonlijke hygiëne, van voldoende beweging en een verantwoord voedingspatroon. Daarbij speelt u als ouder een belangrijke rol. U bepaalt immers wat er op tafel komt!

In hogere groepen komen risico’s van alcohol, drugs en tabak aan de orde, en wordt aandacht besteed aan veranderingen in de pubertijd. We koppelen de lessen van Leefstijl wat dat betreft aan de lessen voor seksuele voorlichting, die u van ons gewend bent in februari te krijgen.

In de laatste les van dit onderdeel blikken we terug op het afgelopen jaar: wat hebben de kinderen geleerd? Wat nemen ze mee naar volgend jaar? Welke gezondheidsvaardigheden hebben zij leren beheersen en hoe passen zij die vandaag, morgen en in de rest van hun leven toe in de praktijk?

We hopen dat u dit jaar een goed beeld gekregen heeft van de inhoud van onze leefstijllessen. We blijven benadrukken dat we betrokkenheid van ouders en opvoeders in deze heel erg op prijs stellen, aarzel daarom niet contact met ons op te nemen als u vragen hebt.

Wat betreft dit laatste thema is er bij de leerkracht een informatiebrochure te halen. Daar vindt u onder meer de volgende informatie in:

  • Wat houden gezondheidsvaardigheden in?
  • Hoe kunt u uw kind helpen gezondheidsvaardig te worden?
  • Welke vragen kunt u uzelf en uw kind stellen om te bepalen hoe gezond u bezig bent?
  • Wat zijn voorbeelden van gezondere vaardigheden?

Speciaal voor ouders die er interesse in hebben, willen we een ouderavond organiseren rondom dit thema (gezondheid). We vragen u dan ook om bij de leerkracht kenbaar te maken of u hier interesse in heeft. Wanneer we voldoende interesse weten te wekken, plannen we een datum waarop we ons laten voorlichten door een expert op het gebied van voeding, diëtiek en gezondheid.